Dlaczego przedmiotem Analizy Pierwiastkowej są włosy, a nie krew ?

(Autor: dr n.med. Sławomir Puczkowski www.biomol.pl)

Od naszych partnerów i pacjentów dostajemy pytania, które się często powtarzają. Dlatego przygotujemy dla Państwa cykl: odpowiedzi na pytania.

Pierwsze pytanie: Dlaczego przedmiotem analizy pierwiastkowej są włosy a nie krew ?

Żeby to zrozumieć trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego wykonujemy analizę pierwiastkową ? Jest to diagnostyka, która służy do oceny stanu metabolicznego, ażeby dobrze odżywiać człowieka. Żeby to zrobić należy znać skład biochemiczny badanego pacjenta.

Krew jest najważnieszą tkanką w ludzkim organizmie, ponieważ pełni bardzo wiele funkcji, między innymi funkcje transportowe. Żeby utrzymać ciągłość procesów fizjologicznych w nas, krew musi mieć ciągłość działania. Musi mieć sprawność optymalną w danym momencie.

Jeżeli np. zjecie Państwo tłuste śniadanie, wówczas w tej krwi pojawi się bardzo dużo kwasów tłuszczowych. Jeżeli w tym śniadaniu pojawi się np. szpinak, we krwi pojawi się dużo żelaza. Jeżeli w śniadaniu będzie dużo magnezu, wówczas we krwi pojawi się magnez, ale ilość jego będzie przez jakiś czas we krwi wysoka, ponieważ magnez trafi to tkanek i będzie dalej wykorzystywany w procesach fizjologicznych i procesach biochemicznych. Krew ma potężne mechanizmy buforujące, utrzymujące jej skład, tak by pełniła wszystkie swoje funkcje, do których jest przystosowana. Od tych funkcji zależy ciągłość procesów życiowych w naszym organiźmie. Trudno zatem powiedzieć, że ilość poszczególnych pierwiastów we krwi odpowiada ilośći poszczególnych pierwiastków w całym organiźmie.

Krew jako tkanka transportowa, pełniąca przede wszystkim funkcje transportowe, uczestniczy tak naprawdę tylko w jednym etapie całej przemiany materii w ludzkim organiźmie. Ta przemiana składa się z 4 podstawowych etapów. Są to procesy: wchłaniania – w tym momencie mówimy o krwi, ale również możemy mówić o limfie, o błonach komórkowych. Następnie mechanizmy magazynowania i mechanizmy wydalania.

Wówczas wtedy, gdy widzimy te wszystkie 4 procesy, możemy mówić o całości przemian metabilicznych w naszym organiźmie.

Włosy są materiałem organicznym, który jest odkładany w naszym organizmie bardzo regularnie. Rosną mniej więcej w tempie 1 centymetr na miesiąc. Do włosów trafiają wszystkie związki, właściwie wszystkie pierwiastki, które są w naszym organiźmie regularnie. Wiadomo jest, że jest to proces z jednej strony ciągły, z drugiej strony, jeżeli bierzemy pod uwagę długość 3 – 4 cm włosa – wycinanego bezpośrednio przy skórze (powyżej 3 – 4 cm włosy powinny być odcięte i odrzucone, ponieważ tam już są tak bardzo popękane i może wystąpić dużo zanieczyszczeń, które zmieniają wynik).

Jeżeli bierzemy pod uwagę dłuższy okres czasu, czyli bierzemy np. 3 – 4 cm włosów, to znaczy, że mamy kawałek przemiany mineralnej z 3 miesięcy. Gdybyśmy brali krew, to byłby jeszcze mniejszy kawałek przemiany mineralnej, tylko z kilku godzin, który i tak będzie się dalej zmieniał.

Śniadanie będzie się różniło od obiadu, obiad będzie się różnił od kolacji – wskutek tego skład minieralny krwi będzie się różnił.

Wystarczy, że będziemy mieli infekcję bakteryjną, nasza krew uruchomi mechanizmy obronne, które na przykład zwiążą trwale żelazo – laktoferyną, po to, żeby żelazo nie dostało się do bakterii infekujących. Wskutek tego ilość żelaza w osoczu krwi będzie mniejsza.

Krew jest świetnym materiałem biologicznym służącym do śledzenia procesów metabolicznych, śledzenia przebiegu choroby, do rozpoznania choroby. We krwi pojawiają się podczas choroby nowe elementy, których normalnie jest bardzo mało, albo wogóle nie występują. Badanie krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym służącym do rozpoznawania i śledzenia choroby.

Analiza pierwiastkowa włosów służy do rozpoznania sposobu odżywienia człowieka, rozpoznania jego typu metabolicznego, jego tendencji metabolicznych i na tej podstawie możemy wskazać dobrą dietę i dobrą suplementację. W żadnym wypadku, za pomocą analizy pierwiastkowej nie da się rozpoznać choroby i nie da się śledzić choroby.

Jak widać, inny materiał biologiczny służy do innej diagnostyki. Diagnostyki, która sluży do rozpozniania całkiem innej strefy naszego życia.

Źródło obrazka: http://www.all-about-forensic-science.com

Pogadajmy o tym na Facebooku! (zaznacz publikację)