Podstawowe umiejętności postępowania z ludźmi. Prezent – Gwiazdka 2013 – od Wojtka

Jest kilka podstawowych zasad obcowania z ludźmi. Kiedy te zasady są przestrzegane życie staje się prostsze, bo relacje z otaczającymi ludźmi stają się takie jak być powinny. Co ważniejsze – te zasady są bardzo podstawowe i łatwe do przyswojenia.

Onegdaj Dale Carnegie napisał książkę „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”. Zbiór zasad obcowania z innymi. Obszerna publikacja i przyswojenie treści z tej książki oraz wdrożenie w praktykę zajmuje trochę czasu. Osobiście uważam, że gdyby każdy czytaty i pisaty mieszkaniec naszego Globu przeczytał Carnegiego i zastosował go w swoim postępowaniu, świat byłby niemalże rajem.

Drugą, ale nieco krótszą pozycją obowiązkową jest publikacja Les’a Giblin’a „Podstawowe umiejętności postępowania z innymi”. W pewnym sensie te same zasady, które podaje Carnegie, lecz w maksymalnie skoncentrowanej formie. Coś a’la produkty ze stajni Amway – skoncentrowane i wystarczają na długo.

Ponieważ Wojtkowi książka Les’a Giblin’a odmieniła całkowicie relacje z bliskimi, relacje z dalszym otoczeniem i relacje z partnerami biznesowymi, postanowił on przeczytać ową publikację do mikrofonu, czyniąc z niej audiobooka.

Audiobookiem tym dzielę się z Tobą czytelniku mojego bloga – w dowód wdzięczności i jednocześnie na Gwiazdkę 2013. Niech stosunki międzyludzkie wespną się na najwyższy poziom !

[Audiobook] Les Giblin – Podstawowe umiejętności postępowania z innymi, czyta Wojciech Stępkowski

Pogadajmy o tym na Facebooku! (zaznacz publikację)